Bưu điện Ninh Phước

  • Mã bưu điện: 653350
  • Bưu cục: Bưu điện Ninh Phước
  • Địa chỉ: Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583622022