Bưu điện Ninh Ích

  • Mã bưu điện: 653280
  • Bưu cục: Bưu điện Ninh Ích
  • Địa chỉ: Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583624040