Bưu điện Nguyễn Văn Đậu

  • Mã bưu điện: 717866
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Văn Đậu
  • Địa chỉ: Sô´185A, Đường Nguyễn Văn Đậu, Phường Số 11, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02835158388