Bưu điện Nguyên Bình

  • Mã bưu điện: 275600
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyên Bình
  • Địa chỉ: Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
  • Điện thoại: 02063.872.101