Bưu điện Ngã Ba Trong

  • Mã bưu điện: 652920
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Trong
  • Địa chỉ: Thôn 1, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583845358