Bưu điện Ngã Ba Dâu

  • Mã bưu điện: 136908
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã Ba Dâu
  • Địa chỉ: Thôn Vạn Lộc, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.39517306