Bưu điện Nàng Hai

  • Mã bưu điện: 873600
  • Bưu cục: Bưu điện Nàng Hai
  • Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773761013