Mã bưu điện Cao Lãnh – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp: Bưu điện Cao Lãnh, Bưu điện Kiến Văn, Bưu điện Mỹ Long, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ, Bưu điện văn hóa xã Nhị Mỹ, Bưu điện văn hóa xã An Bình, Bưu điện văn hóa xã Phương Trà, Bưu điện văn hóa xã Ba Sao, Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Gáo Giồng, Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Tân Hội Trung, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Xương, Bưu điện văn hóa xã Bình Hàng Tây, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT H.Cao Lãnh, Bưu cục văn phòng VP BĐH CAO LÃNH

Bưu điện Cao Lãnh

 • Mã bưu điện: 874000
 • Bưu cục: Bưu điện Cao Lãnh
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773822111

Bưu điện Kiến Văn

 • Mã bưu điện: 874160
 • Bưu cục: Bưu điện Kiến Văn
 • Địa chỉ: Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773914109

Bưu điện Mỹ Long

 • Mã bưu điện: 874180
 • Bưu cục: Bưu điện Mỹ Long
 • Địa chỉ: Ấp 1 (24 Tổ), Xã Mỹ Long, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773910200

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ

 • Mã bưu điện: 874020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thọ
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773821200

Bưu điện văn hóa xã Nhị Mỹ

 • Mã bưu điện: 874040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhị Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Bình Nhất, Xã Nhị Mỹ, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773928100

Bưu điện văn hóa xã An Bình

 • Mã bưu điện: 874090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
 • Địa chỉ: Ấp An Nghiệp, Xã An Bình, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773923500

Bưu điện văn hóa xã Phương Trà

 • Mã bưu điện: 874050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Trà
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Phương Trà, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773927100

Bưu điện văn hóa xã Ba Sao

 • Mã bưu điện: 874060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Sao
 • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773927200

Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh

 • Mã bưu điện: 874070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773926100

Bưu điện văn hóa xã Gáo Giồng

 • Mã bưu điện: 874080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Gáo Giồng
 • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Giáo Giồng, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773926091

Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ

 • Mã bưu điện: 874110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phong Mỹ , Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 891602

Bưu điện văn hóa xã Tân Hội Trung

 • Mã bưu điện: 874030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hội Trung
 • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773925000

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội

 • Mã bưu điện: 874150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hội
 • Địa chỉ: Ấp Đông Mỹ (32 Tổ), Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773924200

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Xương

 • Mã bưu điện: 874120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Xương
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thới, Xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773924300

Bưu điện văn hóa xã Bình Hàng Tây

 • Mã bưu điện: 874170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hàng Tây
 • Địa chỉ: Ấp 3 (01_831), Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773914100

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp

 • Mã bưu điện: 874190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp 1 (10 Tổ), Xã Mỹ Hiệp, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773910015

Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh

 • Mã bưu điện: 874130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Mỹ B, Xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773929400

Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa

 • Mã bưu điện: 874100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Nghĩa
 • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: 02773892411

Bưu cục khai thác cấp 2 KT H.Cao Lãnh

 • Mã bưu điện: 874140
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT H.Cao Lãnh
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: ‎02773 822188

Bưu cục văn phòng VP BĐH CAO LÃNH

 • Mã bưu điện: 874220
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH CAO LÃNH
 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
 • Điện thoại: