Bưu điện Mỏ Cày Bắc

  • Mã bưu điện: 932230
  • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Cày Bắc
  • Địa chỉ: Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc
  • Điện thoại: 02753845555