Bưu điện Long Điền

  • Mã bưu điện: 794400
  • Bưu cục: Bưu điện Long Điền
  • Địa chỉ: Sô´268, Đường Võ Thị Sáu, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền
  • Điện thoại: 02543.862638