Hòm thư Công cộng Phước Nguyên

  • Mã bưu điện: 795119
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phước Nguyên
  • Địa chỉ: Sô´UBNDphường, Đường TRẦN HƯNG ĐẠO, Phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: