Bưu điện Lê Minh Xuân

  • Mã bưu điện: 738300
  • Bưu cục: Bưu điện Lê Minh Xuân
  • Địa chỉ: Sô´F7/8A, Ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02837660318