Bưu điện La Hai

  • Mã bưu điện: 622208
  • Bưu cục: Bưu điện La Hai
  • Địa chỉ: Thôn Long Châu, Thị Trấn La Hai, Huyện Đồng Xuân
  • Điện thoại: 02573670722