Bưu điện Kim Hải

  • Mã bưu điện: 795210
  • Bưu cục: Bưu điện Kim Hải
  • Địa chỉ: Sô´85, Đường Quốc Lộ 51, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543.827094