Bưu điện Khu Công Nghiệp Thăng Long

  • Mã bưu điện: 138300
  • Bưu cục: Bưu điện Khu Công Nghiệp Thăng Long
  • Địa chỉ: Thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 024.39515363