Bưu điện KHL Ninh Hòa

  • Mã bưu điện: 653375
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Ninh Hòa
  • Địa chỉ: Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
  • Điện thoại: 02583846836