Bưu điện KHL Lương Tài

  • Mã bưu điện: 223514
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Lương Tài
  • Địa chỉ: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223867020