Bưu điện KHL Hoàng Mai

  • Mã bưu điện: 127000
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoàng Mai
  • Địa chỉ: Sô´811, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 024.36649409