Bưu điện KHL EMS Quận 1

  • Mã bưu điện: 710549
  • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS Quận 1
  • Địa chỉ: Sô´75/2, Đường Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1
  • Điện thoại: 02838498495