Bưu điện KHL Bình Chánh

  • Mã bưu điện: 738015
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Bình Chánh
  • Địa chỉ: Sô´E9/37, Đường Nguyễn Hữu Trí, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 02838759700