Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

  • Mã bưu điện: 736112
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD
  • Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: