Bưu điện khai thác cấp 2 KT Vĩnh Tường

  • Mã bưu điện: 282340
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Tường
  • Địa chỉ: Khu Đội Cấn, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113839102