Bưu điện khai thác cấp 2 KT Vĩnh Hưng

  • Mã bưu điện: 855150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vĩnh Hưng
  • Địa chỉ: Sô´240, Khu phố 1, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng
  • Điện thoại: 02723847007