Bưu điện văn hóa xã Thủy Đông

  • Mã bưu điện: 854420
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thủy Đông
  • Địa chỉ: Ấp Nước Trong, Xã Thủy Đông, Huyện Thạnh Hoá
  • Điện thoại: 02723858007