Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tràng Định

  • Mã bưu điện: 243140
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tràng Định
  • Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định
  • Điện thoại: 02053883005