Bưu điện khai thác cấp 2 KT Trà Lĩnh

  • Mã bưu điện: 273450
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Trà Lĩnh
  • Địa chỉ: Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
  • Điện thoại: 02063.880.105