Địa chỉ bưu điện tại Hoà An, Cao Bằng

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Hoà An thuộc tỉnh Cao Bằng: Bưu điện Hòa An, Bưu điện Nà Rị, Bưu điện văn hóa xã Bế Triều, Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lão, Bưu điện văn hóa xã Đại Tiến, Bưu điện văn hóa xã Nam Tuấn, Bưu điện văn hóa xã Đức Long, Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ, Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ, Bưu điện văn hóa xã Bình Long, Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt, Bưu điện văn hóa xã Trương Lương, Bưu điện văn hóa xã công trừng, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung, Bưu điện văn hóa xã Bình Dương, Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng, Bưu điện văn hóa xã Lê Chung, Bưu điện văn hóa xã Quang Trung, Bưu điện văn hóa xã Trưng Vương, Bưu điện văn hóa xã Hà Trì, Bưu điện văn hóa xã Hồng Nam, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hòa An, Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hòa An

Bưu điện Hòa An

 • Mã bưu điện: 273800
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa An
 • Địa chỉ: Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 02063.860.144

Bưu điện Nà Rị

 • Mã bưu điện: 273930
 • Bưu cục: Bưu điện Nà Rị
 • Địa chỉ: Xóm Háng Hóa, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0917000991

Bưu điện văn hóa xã Bế Triều

 • Mã bưu điện: 273810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bế Triều
 • Địa chỉ: Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0944071398

Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lão

 • Mã bưu điện: 273850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngũ Lão
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Hân, Xã Ngũ Lão, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01675435594

Bưu điện văn hóa xã Đại Tiến

 • Mã bưu điện: 273900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Tiến
 • Địa chỉ: Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01636031264

Bưu điện văn hóa xã Nam Tuấn

 • Mã bưu điện: 273931
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Tuấn
 • Địa chỉ: Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn , Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01235156679

Bưu điện văn hóa xã Đức Long

 • Mã bưu điện: 274012
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Long
 • Địa chỉ: Xóm Bằng Hà 1, Xã Đức Long, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0915794077

Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ

 • Mã bưu điện: 274030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Chủ
 • Địa chỉ: Xóm Mỏ Sắt Nà Hoàng, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0916115338

Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ

 • Mã bưu điện: 273880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Huệ
 • Địa chỉ: Khu phố Án Lại, Xã Nguyễn Huệ, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0917000992

Bưu điện văn hóa xã Bình Long

 • Mã bưu điện: 274120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Long
 • Địa chỉ: Xóm Thua Khau, Xã Bình Long, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01245155669

Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt

 • Mã bưu điện: 274090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Việt
 • Địa chỉ: Xóm Nà Vài, Xã Hồng Việt, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01276653336

Bưu điện văn hóa xã Trương Lương

 • Mã bưu điện: 274150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trương Lương
 • Địa chỉ: Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01256823834

Bưu điện văn hóa xã công trừng

 • Mã bưu điện: 274185
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã công trừng
 • Địa chỉ: Xóm Lũng Diểu, Xã Công Trừng, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01258088321

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung

 • Mã bưu điện: 274190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung
 • Địa chỉ: Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0913959618

Bưu điện văn hóa xã Bình Dương

 • Mã bưu điện: 274300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dương
 • Địa chỉ: Xóm Thin Tắng, Xã Bình Dương, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0906450882

Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng

 • Mã bưu điện: 274320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bạch Đằng
 • Địa chỉ: Xóm Nà Luông, Xã Bạch Đằng, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0974657067

Bưu điện văn hóa xã Lê Chung

 • Mã bưu điện: 274350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lê Chung
 • Địa chỉ: Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 0916001467

Bưu điện văn hóa xã Quang Trung

 • Mã bưu điện: 274250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Trung
 • Địa chỉ: Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 916928781

Bưu điện văn hóa xã Trưng Vương

 • Mã bưu điện: 274270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trưng Vương
 • Địa chỉ: Xóm Cốc Chia, Xã Trưng Vương, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01697359965

Bưu điện văn hóa xã Hà Trì

 • Mã bưu điện: 274390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Trì
 • Địa chỉ: Xóm Nặm Tàn, Xã Hà Trì, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01233 171 647

Bưu điện văn hóa xã Hồng Nam

 • Mã bưu điện: 274420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Nam
 • Địa chỉ: Xóm Kẹm Coỏng, Xã Hồng Nam, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 01278094874

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hòa An

 • Mã bưu điện: 273840
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Hòa An
 • Địa chỉ: Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: 02063860144

Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hòa An

 • Mã bưu điện: 273807
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP huyện Hòa An
 • Địa chỉ: Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An
 • Điện thoại: