Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tiểu Cần

  • Mã bưu điện: 942320
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tiểu Cần
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần
  • Điện thoại: 02943822948