Danh sách bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Thành Phố Trà Vinh

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thành Phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh: Bưu điện Trà Vinh, Bưu điện Hành Chính Công, Bưu điện Phan Đình Phùng, Bưu điện Điện Biên Phủ, Bưu điện KHL Trà Vinh, Bưu điện văn hóa xã Long Đức, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh, Bưu cục văn phòng Trà Vinh, Bưu cục văn phòng VP BĐTP, Bưu cục văn phòng VP BĐT

Bưu điện Trà Vinh

 • Mã bưu điện: 940000
 • Bưu cục: Bưu điện Trà Vinh
 • Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3855186

Bưu điện Hành Chính Công

 • Mã bưu điện: 941150
 • Bưu cục: Bưu điện Hành Chính Công
 • Địa chỉ: Sô´70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3854666

Bưu điện Phan Đình Phùng

 • Mã bưu điện: 941230
 • Bưu cục: Bưu điện Phan Đình Phùng
 • Địa chỉ: Sô´03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0743866952

Bưu điện Điện Biên Phủ

 • Mã bưu điện: 941340
 • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên Phủ
 • Địa chỉ: Sô´01, Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3852952

Bưu điện KHL Trà Vinh

 • Mã bưu điện: 941390
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Trà Vinh
 • Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3854666

Bưu điện văn hóa xã Long Đức

 • Mã bưu điện: 941162
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Đức
 • Địa chỉ: Ấp Sa Bình, Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3846102

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh

 • Mã bưu điện: 940100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Trà Vinh
 • Địa chỉ: Sô´577, Đường Mậu Thân, Phường 6, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: 0294.3854705

Bưu cục văn phòng Trà Vinh

 • Mã bưu điện: 940900
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Trà Vinh
 • Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐTP

 • Mã bưu điện: 941134
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP
 • Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐT

 • Mã bưu điện: 941222
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT
 • Địa chỉ: Sô´2, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh
 • Điện thoại: