Bưu điện khai thác cấp 2 KT Thọ Xuân

  • Mã bưu điện: 449710
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thọ Xuân
  • Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02373833246