Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phúc Yên

  • Mã bưu điện: 283450
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phúc Yên
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: 02113869314