Bưu điện khai thác cấp 2 Bình Minh

  • Mã bưu điện: 892150
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Minh
  • Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
  • Điện thoại: 02703890222