Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Phú Yên

  • Mã bưu điện: 620100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Phú Yên
  • Địa chỉ: Sô´206, Đường Đại lộ Hùng Vương, Xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà
  • Điện thoại: 02573823607