Bưu điện Kênh Đào

  • Mã bưu điện: 157670
  • Bưu cục: Bưu điện Kênh Đào
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kênh Đào (Đội 2, Đội 3), Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 024.33846102