Bưu điện KĐT Thanh Hà

  • Mã bưu điện: 152415
  • Bưu cục: Bưu điện KĐT Thanh Hà
  • Địa chỉ: Sô´HH02A, Dãy nhà HH02A, Khu đô thị Thanh Hà CIENCO5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: