Bưu điện Hoài Thanh Tây

  • Mã bưu điện: 593390
  • Bưu cục: Bưu điện Hoài Thanh Tây
  • Địa chỉ: Thôn Tài Lương 3, Xã Hoài Thanh Tây, Huyện Hoài Nhơn
  • Điện thoại: 02563864234