Bưu điện Nhơn Phú

  • Mã bưu điện: 591650
  • Bưu cục: Bưu điện Nhơn Phú
  • Địa chỉ: Sô´185, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563514086