Bưu điện HCC Duy Xuyên

  • Mã bưu điện: 562721
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Duy Xuyên
  • Địa chỉ: Sô´468, Khối Phố Mỹ Hòa, Thị Trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên
  • Điện thoại: