Bưu điện Hàm Nghi

  • Mã bưu điện: 521270
  • Bưu cục: Bưu điện Hàm Nghi
  • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 5, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333850999