Bưu điện Giồng Trôm

  • Mã bưu điện: 932600
  • Bưu cục: Bưu điện Giồng Trôm
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Thị Trấn Giồng Trôm, Huyện Giồng Trôm
  • Điện thoại: 02753861055