Bưu điện Giồng Găng

  • Mã bưu điện: 872010
  • Bưu cục: Bưu điện Giồng Găng
  • Địa chỉ: Ấp Tân Bảnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 02773526323