Bưu điện văn hóa xã Tân Qui Đông

  • Mã bưu điện: 873330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Qui Đông
  • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773761398