Bưu điện văn hóa xã Thông Bình 2

  • Mã bưu điện: 871960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thông Bình 2
  • Địa chỉ: Ấp Long Sơn, Xã Thông Bình, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 02773520002