Bưu điện Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn

  • Mã bưu điện: 710234
  • Bưu cục: Bưu điện Giao Dịch Quốc Tế Sài Gòn
  • Địa chỉ: Sô´117-119, Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: 02838251636