Bưu điện GD2-Ngân Sơn

  • Mã bưu điện: 262300
  • Bưu cục: Bưu điện GD2-Ngân Sơn
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 0209874101