Bưu điện văn hóa xã Cao Sơn

  • Mã bưu điện: 262147
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông
  • Điện thoại: 02093874425