Bưu điện Điền Lư

  • Mã bưu điện: 448480
  • Bưu cục: Bưu điện Điền Lư
  • Địa chỉ: Khu phố Điền Lư, Xã Điền Lư, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 02373584001