Bưu điện Dĩ An

  • Mã bưu điện: 824600
  • Bưu cục: Bưu điện Dĩ An
  • Địa chỉ: Khu phố Nhị Đồng 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An
  • Điện thoại: 02743734250