Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2

  • Mã bưu điện: 825772
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Hòa Lợi 2
  • Địa chỉ: Sô´số 9, Khu phố An Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát
  • Điện thoại: 02743560152