Bưu điện Đập Đá

  • Mã bưu điện: 592100
  • Bưu cục: Bưu điện Đập Đá
  • Địa chỉ: Khu Vực Đông Phương Danh, Thị Trấn Đập Đá, Huyện An Nhơn
  • Điện thoại: 02563739873